Edutalk.vn - Kênh giáo dục trực tuyến học gì cũng có hiệu quả

Hợp tác giảng dạy

Bất kỳ ai cũng có thể giảng dạy tại Edutalk.vn

Hướng dẫn dạy và học trực tuyến

Theo cách riêng của bạn.

Edutalk.vn là gì?

Chia sẻ kiến thức - Kết nối cộng đồng

Khoá học phong phú và đa dạng

Hơn 1000+ khóa học chất lượng

Ngoại ngữ

Xem tất cả
Giảng viên tiêu biểu
PHAN THỊ HUYỀN THƯƠNG
( Gia sư cộng đồng )
I obtain experiences and strengths in: - Teaching academic English. - Grammar. - Pronunciation.
Trang cá nhân
Singwey Diana Joy
( Giáo viên nước ngoài )
Hello! My name is Diana Joy Singwey, you can call me DJ. English Tutoring is my passion, it gives me a sense of fulfillment when I’m able to help my students improve their language skills.
Trang cá nhân
NGUYỄN QUỐC BẢO
( Giáo viên Việt Nam )
Trang cá nhân
TRẦN VĨNH TUẤN
( Giáo viên Việt Nam )
Trang cá nhân
PHAN THỊ THÙY LINH
( Giáo viên Việt Nam )
Trang cá nhân
Tham gia cộng đồng giáo viên của Edutalk.vn
để có thu nhập ổn định mỗi tháng !