6 xu hướng nghề nghiệp dành cho Giáo viên thích sự đổi mới
Đánh giá bài viết

Với nhiều Giáo viên không muốn bị bó buộc thời gian giảng dạy trong khung giờ làm việc cố định tại trường lớp. Nhiều người đang bị áp lực và rơi vào trạng thái “chán nản” không muốn giảng dạy tại lớp. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sức khỏe, tinh thần hoặc thể chất kém.

Mặc dù một vài giáo viên không còn giảng dạy theo phương thức truyền thống nhưng vẫn theo đuổi và duy trì mối liên hệ với ngành giáo dục. Dưới đây là 10 công việc sẽ giúp bạn thoát ra khỏi tình trạng “chán nản” nhưng vẫn mang lại niềm vui trong ngành giáo dục của bạn.

  1. Chuyên gia hoạch định Giáo dục (Educational Policy Expert)

Người có kinh nghiệm thực tế về hành chính với mong muốn xem xét và điều chỉnh các chính sách trong cơ sở giáo dục.

  1. Tư vấn Giáo dục (Educational Consultant)

Duy trì, phát triển các công việc liên quan đến chương tình giảng dạy, nguồn lực hay ngân sách và thay đổi các vấn đề không phù hợp. Đưa ra các nhận xét, ý kiến dựa trên thị trường giáo dục và nhu cầu hiện tại.

  1. Giáo viên – Gia sư giảng dạy trực tuyến (Online Educator)

Có thể nói, một vài quy tắc và áp lực vẫn được áp dụng, nhưng việc trở thành Giáo viên – Gia sư trực tuyến sẽ giải tỏa nhiều áp lực và giúp chủ động linh hoạt trong thời gian làm việc.

  1. Trưởng/Giám đốc đào tạo (Curriculum Writer/Director)

Đối với vị trí bộ phận đào tạo, có mong muốn cải thiện chất lượng học của Học viên? Thích thú làm việc với Giáo viên – Gia sư? Thiết lập quy trình, chuẩn mực được áp dụng trong lớp học mà không cần phải xuất hiện tại lớp học.

  1. Giám đốc quan hệ cộng đồng (Community Director)

Giáo viên với kinh nghiệm lâu năm là người phù hợp để tổ chức và thiết lập các chương trình hoặc sự kiện liên quan tới giáo dục, với mục đích truyền cảm hướng, chia sẻ hoặc đặt mục tiêu cho sinh viên, giới trẻ.

  1. Cố vấn học sinh/sinh viên (Guidance Counselor)

Cố vấn của trường có nhiệm vụ giúp đỡ học sinh/sinh viên và tạo nên các cải thiện tích cực đến trường học. Mặc dù làm việc trực tiếp trong khu hành chính, các cố vấn viên làm việc độc lập cá nhân với học sinh/sinh viên và có trách nhiệm tổ chức các chương trình để giúp đỡ cộng đồng.