8 cách để sử dụng giới từ “by” trong tiếng Anh
4.7 (93.33%) 3 votes

Từ “by” trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến. Nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau và trong những ngữ cảnh khác nhau. Phần lớn từ “by” được sử dụng như một giới từ, tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh thực tế, thì từ “by” còn được sử dụng như một phó từ.

Ở bài viết 8 cách để sử dụng giới từ “by” này, Edutalk.vn xin hướng dẫn cách sử dụng từ “by” theo một giới từ, bởi nó mới là cách được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.

“by” + vị trí

Từ “by” + vị trí có ý nghĩa tương đương với từ: beside, at the side of, next to, close to

Ví dụ:

 • The house is by a river.
 • Rinn lives by a train station.
 • I would love to live in a house by the sea.

“by” + các phương thức vận chuyển

Cấu trúc này bạn thường sử dụng để mô tả rằng đó là cách để bạn đi du lịch đến một địa điểm nào đó.

Từ by trong trường hợp này thường sử dụng với các từ: by + train, car, boat, plane, taxi, bus, coach

Ví dụ:

 • Rinn went to Ho Chi Minh City by train.
 • I go to work by car.
 • My parents often go to France by boat.
 • Our children have never travelled by plane before.

“by” + phương pháp giao tiếp

Cấu trúc này giúp bạn mô tả Làm thế nào bạn có thể giao tiếp với ai đó.

by + telephone, post, email, fax

Ví dụ:

 • I spoke to her by telephone.
 • I will send you the invoice by post.
 • Please confirm the order by email.

“by” + cách thức thanh toán

Cách thức này mô tả Làm thế nào để bạn thanh toán một cái gì đó

Thường được sử dụng như by + credit card, cheque

Ví dụ:

 • We paid for the computer by cheque.
 • Can I pay by credit card?

Lưu ý rằng, từ by không được sử dụng cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt, thay vào đó, bạn sẽ sử dụng giới từ “in” để chỉ những khoản thanh toán tiền mặt.

 • Rinn paid in cash for the newspaper.

Hoặc bạn cũng có thể hoàn toàn bỏ qua giới từ khi chỉ các khoản thanh toán tiền mặt, đặc biệt khi sử dụng trong nói tiếng Anh:

 • Rinn paid cash for the newspaper.

“by” và thể bị động

Ở thể bị động, giới từ “by” chỉ ră những người đang thực hiện những hành động.

Ví dụ, ở câu nói bên dưới, đó là một câu nói sử dụng thể chủ động:

 • Rinn is cleaning the kitchen.

Trong câu trên, “Rinn” là người thực hiện hành động lau nhà bếp. Vì vậy, khi chúng ta chuyển câu này sang thể bị động, nó sẽ như thế này:

 • The kitchen is being cleaned by Rinn.

Đây là những ví dụ khác. Những ví dụ trong thì hiện tại quá khứ:

 • Rinn wrote the book. (chủ động)

The book was written by Rinn. (bị động)

 • Our school organised the concert. (chủ động)

The concert was organised by our school. (bị động)

Đọc thêm: 10 ứng dụng học tiếng Anh tốt nhất cho điện thoại 2017

“by” + đại từ phản thân

Như:

by + myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves,yourselves, themselves

Cấu trúc câu sử dụng by này có nghĩa là để làm cái gì đó một mình.

Ví dụ:

 • I enjoy reading by myself.
 • Rinn is studying by herself.
 • Let’s do something by ourselves.
 • My parents often go on holiday by themselves.

“by” + động từ thêm ing

Cấu trúc này mô tả làm thế nào để làm một cái gì đó. Nó sẽ mang lại thông tin cho người khác biết thêm cách bạn làm thế nào để đạt được một kết quả cụ thể nào đó.

Ví dụ:

 • You can turn on the radio by pressing that button.

Câu hỏi:

 • How can I turn on the radio?

Trả lời:

 • by pressing the button

Trong câu trả lời, cụm từ “pressing the button” mô tả cách làm thế nào để làm một cái gì đó (Ở ví dụ này là làm thế nào để bật radio).

“by” + thời gian biểu

Ý nghĩa của câu trúc này tương tự như: not later than; before or at a particular time

Cấu trúc này được như sử dụng như một thời gian deadline của công việc. Nghĩa là hạn chót của nó là phải trước thời điểm được ấn định trong câu, và hành động đó phải được thực hiện trước thời điểm đó.

Ví dụ:

 • Guests must vacate their hotel rooms by 11 am.
 • Please send us the payment by tomorrow.
 • Students must enrol by the end of June.

Hy vọng với bài viết 8 cách sử dụng giới từ by này, các bạn sẽ học tiếng Anh tốt hơn, nắm vững kiến thức về tiếng Anh hơn. Nhớ đăng ký theo dõi các bài viết tại Edutalk.vn để học được nhiều kiến thức hơn nữa nhé.