8 thành ngữ về thời tiết trong tiếng Anh
Đánh giá bài viết

Thời tiết luôn là chủ đề phổ biến trong các cuộc giao tiếp của người nước ngoài. Nói về thời tiết luôn là chủ đề thú vị để bắt đầu câu chuyện. Trong tiếng Anh có vô số từ vựng và thành ngữ về thời tiết. Hãy cùng Edutalk.vn tìm hiểu các thành ngữ về thời tiết bằng các hình ảnh này nhé!

thành ngữ về thời tiết

Ví dụ sử dụng các thành ngữ về thời tiết

  • Raining cats and dogs: “Do not forget your umbrella before you go outside. It is raining cats and dogs!”
  • Face like thunder: “You could tell Maria was angry. She had a face like thunder!”
  • Storm in a teacup: “I don’t think this flu scare is serious. It’s just a storm in a teacup.”
  • Chase rainbows: “I know you want to become a famous footballer but don’t chase rainbows! It is very hard and you are just not good enough.”
  • Lightning fast: “Wow, did you see Usain win the race? He was lightning fast!”
  • Head in the clouds: “Mike thinks he is going to pass his exams without studying. He has his head in the clouds!”
  • Snowed under: “Mike is snowed under with work. He cannot come and watch the game with us tonight.”
  • Under the weather: “Hazel did not come into work today. She was feeling under the weather.”

Hãy bắt tay vào việc học các thành ngữ ngay hôm nay và cho Edutalk.vn biết bạn thành ngữ yêu thích của bạn nhé!

>> Xem thêm :10 công việc tốt chỉ dành cho người giỏi tiếng Anh