Cách phân biệt “Few và A Few”, “None và No one”, “Anyone và Any one”
Đánh giá bài viết

Có bao giờ các cặp từ “Few và A Few”, “None và No one” hay “Anyone và Any one” đã từng khiến bạn khá bối rối khi sử dụng trong văn viết. Nếu bạn vẫn chưa biết các sử dụng chúng như thế nào thì cùng xem bài viết này để có thể sử chúng chính xác và hiệu quả nhé.

infographic_Cách phân biệt

Anyone vs. Any one – Phân biệt Anyone và Any one

  • Anyone: bất cứ ai. Động từ chia số ít (Thường dùng trong câu phủ định)

Ví dụ: Don’t believe anyone in the house

  • Any one: là một cặp của hai tính từ và có thể sử dụng cho người hoặc vật. “Of” thường theo sau Any one

Ví dụ: Mole rats are ugly, hairless, and they bite; any one of these aspects would keep me from picking one up.

None vs. No one – Phân biệt None và No one

  • None of + một danh từ số nhiều: không có bất kỳ. Có thể dùng động từ chia ở số ít hoặc số nhiều (Tuy nhiên, động từ chia ở số nhiều thường được dùng hơn)

Ví dụ: None of the shops were open.

  • No one: không một ai. Có thể dùng đầu câu hoặc một mình (không sử dụng động từ ở dạng phủ định)

Ví dụ:  No one came to visit me while I was in hospital.

Few vs. A Few – Phân biệt Few và A Few

  • Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít (nghĩa tiêu cực)

Ví dụ: There are few opportunities for promotion.

  • A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút (nghĩa tích cực)

Ví dụ: I have a few records, enough for listening.

Đọc thêm: “8 cách để sử dụng giới từ “By” trong tiếng Anh