Hướng dẫn dành cho Giáo viên – Gia sư giảng dạy tại Edutalk.vn
5 (100%) 1 vote
 1. Hướng dẫn cách cập nhật thông tin “Hồ sơ Giáo viên

  (How to edit a “Teacher’s Profile”)

Tại thanh Menu bên trái màn hình > chọn Setting > General Setting > Edit Profile

(*) Lưu ý: Tất cả các thông tin cập nhật tại hệ thống Edutalk.vn sẽ được Bộ phận Giáo vụ Edutalk.vn kiểm duyệt trước khi được công bố tới người dùng. Để được hỗ trợ, vui lòng gửi thông tin về hộp thư: support@edutalk.vn

Edutalk.vn hỗ trợ Giáo viên – Gia sư sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh quay video giới thiệu về bản thân. Vui lòng liên hệ Edutalk.vn 0287 1080 899 để nhận được hướng dẫn.

 • Bài giới thiệu ngắn: Các thông tin sử dụng trong bài giới thiệu ngắn là những thông tin ấn tượng về Giáo viên nhằm thu hút Học viên.
 • Bài giới thiệu dài: Các thông tin này sẽ được hiển thị trên Hồ sơ giáo viên, bao gồm: Kinh nghiệm, Bằng cấp hoặc chứng chỉ, Phương pháp giảng dạy, kỹ năng chuyên môn, Trình độ và độ tuổi Học viên muốn giảng dạy và hiệu quả mang lại cho Học viên.

2. Hướng dẫn cách cập nhật “Thời gian dạy học

(How to edit “Available Schedule”)

Tại thanh Menu bên trái màn hình > Chọn Schedule > Availability > Chọn Add Time > Chọn Publish

 • Lịch: Cập nhật Ngày và Tháng
 • Đồng hồ: Cập nhật Thời gian

(*) Lưu ý: Các thay đổi hiện tại sẽ không ảnh hưởng tới các lớp học đã được hoàn thành trước đó. Và Giáo viên không thể chỉnh sửa thay đổi sau khi đã công bố đến người dùng.

3. Hướng dẫn cách tạo “Buổi học thử

(How to set up a “Trial Course”)

Tại thanh Menu bên trái màn hình > Chọn Course > Chọn New Course > Chọn Type

(*) Lưu ý:

 • Đối với Khóa học thử, Giáo viên chỉ có thể tạo 1 buổi học và Học viên có thể đặt không giới hạn số lượng buổi học.
 • Giáo viên không bắt buộc phải tạo lớp học thử hoặc đóng khóa học thử hiện có của mình.
 • Buổi học thử chỉ được áp dụng cho việc học trực tuyến.
 • Giáo viên nên tạo 5 buổi học thử khác nhau và đồng ý cho 5 Học viên khác nhau để tạo cơ hội cho nhiều bạn Học viên

4. Hướng dẫn cách tạo “Khóa học

(How to create a “Course”)

Tại thanh Menu bên trái màn hình > chọn Course > Chọn New Course > chọn Type (Online or Offline or Trial) và cập nhật các thông tin yêu cầu > Chọn Finish and Send Request

 • Trial: Học viên biết và làm quen với phương pháp, cách thức giảng dạy của Giáo viên
 • Online: Giảng dạy trực tuyến qua Skype – Phần mềm video trực tuyến
 • Offline: Giảng dạy trực tiếp tại một địa điểm

(*) Lưu ý: Schedule Settings chỉ áp dụng cho Khóa học Online và Khóa học Offline

 • Fix-schedule: Học viên sẽ học theo giờ dạy của Giáo viên đã cập nhật trước đó
 • On – demand: Giáo viên sẽ tạo ra danh sách các khóa học và Học viên lựa chọn khóa học dựa trên thời gian rảnh của Giáo viên đã cập nhật trước đó.

(**) Lưu ý: Các thay đổi về khóa học cần phải được thông qua từ Bộ phận Giáo vụ Edutalk.vn, vì thế Giáo viên cần chờ một thời gian ngắn để được chấp nhận trên hệ thống.

 • Creating: Khóa học đang được tạo và chưa trình lên hệ thống
 • Pending: Khóa học đã trình lên hệ thống và đam được xem xét
 • Approved: Khóa học đã được thông qua
  • Active: Học viên CÓ thể tìm thấy khóa học trên hệ thống
  • Inactive: Học viên KHÔNG thể tìm thấy khóa học trên hệ thống
 • Deleted: Khóa học đã bị xóa và bạn vẫn có thể khôi phục lại

5. Giới thiệu tổng quan về “Hồ sơ Giáo viên

(Sample of a Teacher’s Profile on Edutalk.vn login)

Dưới đây là Video ngắn giới thiệu tổng quan về “Hồ sơ Giáo viên” của bạn Minh Nguyệt – hiện đang là Gia sư Cộng đồng tại Edutalk.vn.

Xem thêm: Thông tin hỗ trợ dành cho Giáo viên – Gia sư Edutalk.vn