Trong tiếng Anh giao tiếp, thì kỹ năng nói tiếng Anh là kỹ năng quan trọng nhất. Bởi một khi kỹ năng nói tiếng Anh của bạn chuẩn thì sẽ kéo theo kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn cũng tốt lên.