Edutalk.vn - Kênh giáo dục trực tuyến học gì cũng có hiệu quả

Hợp tác giảng dạy

Bất kỳ ai cũng có thể giảng dạy tại Edutalk.vn

Hướng dẫn dạy và học trực tuyến

Theo cách riêng của bạn.

Edutalk.vn là gì?

Chia sẻ kiến thức - Kết nối cộng đồng

Ngoại ngữ

Xem tất cả
Giảng viên tiêu biểu
PHAN THỊ HUYỀN THƯƠNG
( Community Tutor )
I obtain experiences and strengths in: - Teaching academic English. - Grammar. - Pronunciation.
Trang cá nhân
Singwey Diana Joy
( Foreign Teacher )
Hello! My name is Diana Joy Singwey, you can call me DJ. English Tutoring is my passion, it gives me a sense of fulfillment when I’m able to help my students improve their language skills.
Trang cá nhân
NGUYỄN QUỐC BẢO
( Vietnamese Teacher )
Trang cá nhân
TRẦN VĨNH TUẤN
( Vietnamese Teacher )
Trang cá nhân
PHAN THỊ THÙY LINH
( Vietnamese Teacher )
Trang cá nhân
Tham gia cộng đồng giáo viên của Edutalk.vn
để có thu nhập ổn định mỗi tháng !