Tô Thị Minh Nguyệt
(Ms)
Ho Chi Minh, Vietnam
Gia sư cộng đồng
Xem lịch dạy Liên hệ giáo viên
Đánh giá
5
Có 3 đánh giá của học viên
5
100
4
0
3
0
2
0
1
0
Kinh nghiệm
0
Khóa học
7
Học viên
0
Giới thiệu
I am a certified TESOL teacher. I have been teaching English for young learners including primary, secondary, high-school students, as well as adults. English will never be an obstacle again!!
Khóa học được đánh giá cao nhất
Trở thành đối tác của Edutalk.vn
để xây dựng hệ thống khoá học trực tuyến chuyên nghiệp !