ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Các điều khoản chính

2. Điều khoản Dịch vụ

3. Điều khoản Sửa đổi

4. Điều kiện hợp lệ

5. Cách thức hoạt động của trang Web, Ứng dụng và các Dịch vụ

6. Đăng ký tài khoản

7. Điều khoản chung của thành viên

8. Bảo mật

9. Sở hữu trí tuệ

10. Giấy phép trang web và ứng dụng

11. Bản quyền nội dung tại Edutalk.vn và nội dung do thành viên đóng góp

12. Nội dung do thành viên đóng góp

13. Liên kết

14. Thực thi Điều khoản Dịch vụ

15. Tuyên bố phủ nhận

16. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

17. Bồi thường

18. Truy cập và tải ứng dụng từ iTunes

19. Toàn bộ Hiệp định

20. Khả năng Chấp nhận Điều khoản Dịch vụ

21. Phân công

22. Thông báo

23. Kiểm soát Luật và Thẩm quyền

24. Giải quyết Tranh chấp

25. Tổng quát

26. Liên hệ với Dịch vụ Khách hàng

________________________________________

GHI CHÚ DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG EDUTALK.VN

Chúng tôi đã: (1) cập nhật Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi; (2) đã chuyển các điều khoản thanh toán của chúng tôi sang Điều khoản Dịch vụ Thanh toán mới; (3) cập nhật Chính sách Bảo mật; (4) cập nhật Chính sách bản quyền của chúng tôi; (5) cập nhật Chính sách Cộng đồng; Và (6) Điều khoản dịch vụ của Giáo viên (gọi chung là “Điều khoản”). Vui lòng đọc kỹ từng tài liệu.

• Điều khoản dịch vụ mới của chúng tôi

• Các Điều khoản Dịch vụ Thanh toán mới của chúng tôi (dành cho người dùng sử dụng tài khoản và ví điện tử tại Edutalk.vn)

• Điều khoản Dịch vụ Giáo viên mới của chúng tôi (Dành cho Giáo viên – Gia sư trên Edutalk.vn)

• Chính sách Bảo mật và Chính sách Bản quyền mới của chúng tôi

• Chính sách Cộng đồng mới của chúng tôi

________________________________________

1. Các điều khoản chính

Edutalk.vn cung cấp một môi trường học ngoại ngữ trực tuyến – nơi các Thành viên, Học viên và Giáo viên – Gia sư có thể tham trao đổi, học tập và giảng dạy (các thuật ngữ được định nghĩa dưới đây), có thể hợp tác với nhau và tận dụng các dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”). Các Dịch vụ này có thể truy cập tại www.edutalk.vn và bất kỳ trang web nào khác nơi Edutalk.vn cung cấp Dịch vụ có sẵn (gọi chung là “Trang Web”) và các ứng dụng cho điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị thông minh khác và các giao diện chương trình ứng dụng (gọi chung là “Ứng dụng “).

Các điều khoản dịch vụ này sẽ được áp dụng nếu bạn đang sử dụng dịch vụ tại trang web, ứng dụng Edutalk.vn (sau đây được gọi là “Công ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). Công ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk sẽ xử lý bất kỳ và tất cả các thanh toán và khoản thanh toán được thực hiện thông qua hoặc liên quan đến Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ (“Dịch vụ Thanh toán”) tại Edutalk.vn. Dịch vụ Thanh toán do Công ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk cung cấp phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ Thanh toán (“Các Điều khoản Thanh toán”).

“Nội dung”: Tất cả Nội dung mà Edutalk.vn cung cấp thông qua Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ, hoặc các chiến dịch quảng cáo liên quan và các kênh truyền thông xã hội chính thức, bao gồm bất kỳ Nội dung nào được cấp phép từ bên thứ ba, trừ nội dung đóng góp từ Thành viên.

“Tài khoản thành viên”: Tài khoản Edutalk.vn được mở khi bạn đăng ký để trở thành Thành viên và sử dụng Dịch vụ.

“Thành viên”: cá nhân hoặc pháp nhân đăng ký cho một Tài khoản trên Edutalk.vn.

“Nội dung thành viên”: tất cả Nội dung mà Thành viên đăng, tải lên, xuất bản, gửi, truyền, hoặc bao gồm trong hồ sơ thành viên hoặc chiến dịch xúc tiến Edutalk.vn được cung cấp qua trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ.

“Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ Dịch vụ kết nối hoặc Thanh toán nào được cung cấp bởi Edutalk.vn.

“Học viên” có nghĩa là Thành viên mua Dịch vụ Giảng dạy hoặc Thành viên đã đăng kí tham gia khóa học tại Edutalk.vn.

“Giáo viên – Gia sư” có nghĩa là một Thành viên cung cấp và tham gia, thực hiện Dịch vụ Giảng dạy.

“Dịch vụ Giảng dạy”: tất cả các Dịch vụ do Giáo viên – Gia sư cung cấp. Chúng bao gồm các bài học trả tiền, các khóa học trọn gói, buổi học và các dịch vụ khác được thực hiện khi trao đổi qua tài khoản tín dụng tại Edutalk.vn.

“Người sử dụng”(1) một người là thành viên, sử dụng trang web hoặc ứng dụng trên danh nghĩa của mình, hoặc (2) một người đang sử dụng trang web hoặc ứng dụng thay mặt cho một Thành viên là một công ty hoặc tổ chức.

“Khách truy cập”: người chỉ ghé thăm trang web hoặc ứng dụng chứ không phải là Thành viên hoặc Người dùng.

“Bạn”:  Khách truy cập hoặc Thành viên truy cập trang web hoặc ứng dụng hoặc sử dụng Dịch vụ; Hoặc, nếu Dịch vụ được sử dụng thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức, “Bạn” có nghĩa là Thành viên sử dụng Dịch vụ và Người sử dụng truy cập trang web hoặc ứng dụng thay mặt cho Thành viên đó (và Người sử dụng đó đại diện cho họ phải có thẩm quyền thay mặt).

2. Điều khoản Dịch vụ

Việc bạn tham gia sử dụng trang web, ứng dụng và dịch vụ tại Edutalk.vn cũng đồng nghĩa với việc bạn đã xem và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản dịch vụ sau (“ Các điều khoản”)  cho dù bạn không đăng kí sử dụng dịch vụ của Edutalk.vn (“Các Điều Khoản”), cho dù bạn có trở thành một người sử dụng đã đăng ký Dịch vụ hay không. Các Điều khoản này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ và tất cả Nội dung (được đề cập bên dưới) và sự tham gia của Bạn vào Chương Trình Giới Thiệu (được định nghĩa dưới đây) và tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Edutalk.vn. Ngoài ra, một số khu vực nhất định của Trang web và Ứng dụng (và việc bạn truy cập hoặc sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ hoặc Nội dung) có thể có các điều khoản, điều kiện, tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc chính sách khác đã được đăng hoặc có thể yêu cầu bạn đồng ý và chấp nhận bổ sung các điều khoản và điều kiện. Nếu có một mâu thuẫn giữa các Điều khoản và điều khoản và điều kiện được đăng cho một khu vực cụ thể của Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc Nội dung, các điều khoản và điều kiện sau sẽ được ưu tiên hơn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không có quyền thu thập thông tin từ hoặc tiếp tục sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ Việc không tuân thủ các điều khoản này khi sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ có thể khiến bạn phải chịu hình phạt dân sự  và hình sự.Nếu bạn chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản này nhân danh công ty hoặc pháp nhân khác, Việc không tuân thủ các điều khoản này khi sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ có thể khiến bạn phải chịu hình phạt dân sự và hình sự.

3. Điều khoản Sửa đổi

Edutalk.vn có quyền sửa đổi Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ hoặc Các Điều Khoản, bao gồm Phí Dịch Vụ, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi sửa đổi các điều khoản này, chúng tôi sẽ đăng tải những sửa đổi trên Trang web hoặc Ứng dụng hoặc cung cấp cho bạn thông báo về sửa đổi. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Điều khoản này. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ sau khi chúng tôi đã đăng một sửa đổi trên Trang web hoặc thông qua Ứng dụng hoặc đã cung cấp cho bạn thông báo về sửa đổi, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi điều khoản sửa đổi. Nếu Điều khoản sửa đổi không được bạn chấp nhận, cách thức duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ.

4. Điều kiện hợp lệ

Trang web, ứng dụng và Dịch vụ chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ của bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, nếu Edutalk.vn có đủ thông tin để xác định người dùng, chúng tôi có quyền lấy các báo cáo từ hồ sơ công khai về án tích hình sự và phạm tội của người dùng. Đối với người dùng bên ngoài Hoa Kỳ, nếu Edutalk.vn có đủ thông tin để xác định người dùng, chúng tôi có quyền liên hệ với cơ quan địa phương để lấy các thông tinh cơ bản của những đối tượng phạm tội đã được ghi nhận đơn phương từ phía chúng tôi.

5. Trang web, ứng dụng và dịch vụ hoạt động như thế nào

Các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Edutalk.vn được cung cấp như một nền tảng trực tuyến giúp Giáo viên – Gia sư và học viên có thể kết nối với nhau, tham gia giảng dạy và học tập ngoại ngữ một cách tiện lợi nhờ dịch vụ kết nối và thanh toán trực tuyến

Dịch vụ kết nối. Trang web hoặc Ứng dụng là địa điểm nơi:

  1. Các thành viên có thể tải lên thông tin liên quan đến học ngoại ngữ.
  2. Các thành viên tìm kiếm, kết nối, lựa chọn, và giao lưu với nhau vì mục đích học ngoại ngữ.
  3. Học viên tiến hành tìm kiếm, kết nối, lựa chọn, và liên hệ trực tiếp Giáo viên – Gia sư để được giảng dạy ngoại ngữ.
  4. Giáo viên – Gia sư quảng bá hình ảnh và kỹ năng giảng dạy của bản thân, giải đáp thắc mắc, kết nối và tham gia giảng dạy trực tiếp cho học viên.

Trong phạm vi cung cấp Dịch vụ Kết nối, Edutalk.vn là địa điểm cho Học viên và Giáo viên – Gia sư kết nối và đăng kí tham gia Dịch vụ giảng dạy.

Trang web hoặc Ứng dụng Edutalk.vn là nền tảng trực tuyến giúp học viên kết nối học ngoại ngữ với Giáo viên – Gia sư thông qua việc tìm kiếm và đăng kí khóa học.

Dịch vụ Thanh toán cung cấp cho Học viên và Giáo viên – Gia sư công cụ cộng tác, phản hồi, mua và thanh toán tín dụng, quá trình giải quyết tranh chấp và trợ giúp tranh chấp và các Dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch vụ Thanh toán”). Dịch vụ Thanh toán không có nghĩa là Dịch vụ Kết nối.

Bạn đồng ý với Điều khoản thanh toán của Edutalk.vn

Dịch vụ dành cho Giáo viên – Gia sư. Dịch vụ của Giáo viên – Gia sư được mô tả chi tiết hơn về Điều khoản Dịch vụ của Giáo viên.

Nếu bạn được chấp nhận làm Giáo viên – Gia sư, bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ của Giáo viên Edutalk.vn

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trên trang web, còn lại trách nhiệm của Edutalk.vn được giới hạn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng sử dụng dịch vụ trên trang web, ứng dụng và dịch vụ.

6. Đăng ký tài khoản

Để truy cập và tham gia vào sử dụng các tính năng nhất định từ Dịch vụ kết nối và dịch vụ thanh toán trên Edutalk.vn, bạn phải đăng kí để tạo một tài khoản(“tài khoản Edutalk.vn”) và trở thành Thành viên. Bạn có thể đăng ký trực tiếp thông qua trang web hoặc ứng dụng.

Bạn cũng có thể đăng ký để tham gia bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua tài khoản thuộc một số trang web mạng xã hội bên thứ ba (“SNS”) (bao gồm, nhưng không giới hạn, Facebook, Google, mỗi tài khoản đó là một “Tài khoản của Bên Thứ ba”), thông qua trang web hoặc ứng dụng của của Edutalk.vn. Là một phần của chức năng của Trang web, Ứng dụng, bạn có thể liên kết Tài khoản Edutalk.vn với Tài khoản bên thứ ba, bằng cách: (i) cung cấp thông tin đăng nhập Tài khoản của Bên Thứ ba cho Edutalk.vn thông qua Trang web hoặc Ứng dụng; (ii) hoặc cho phép Edutalk.vn truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện áp dụng chi phối việc sử dụng của bạn cho mỗi Tài khoản của Bên Thứ ba. Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập của Bên Thứ ba cho Edutalk.vn và/hoặc cho phép Edutalk.vn truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng cho các mục đích mô tả ở đây) mà không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Tài khoản bên thứ ba hiện tại của bạn và không bắt buộc Edutalk.vn phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc thực hiện Edutalk.vn tùy thuộc vào bất kỳ hạn chế sử dụng nào được áp đặt bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó. Bằng cách cho phép Edutalk.vn truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng Edutalk.vn sẽ truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ Nội dung nào bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn (“Nội dung SNS”) để nó Có sẵn trên và thông qua Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng qua Tài khoản Edutalk.vn của bạn và trang Tiểu sử Tài khoản Edutalk.vn. Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, tất cả Nội dung SNS, nếu có, sẽ được coi là Nội dung thành viên cung cấp cho mọi mục đích của Các Điều khoản này.

Tùy thuộc vào các Tài khoản bên thứ ba mà bạn chọn và tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba, thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba thông qua Tài khoản Edutalk.vn sẽ xuất hiện trên Trang web và Ứng dụng  tương ứng. Xin lưu ý rằng , nếu tài khoản bên thứ ba không truy cập được các dịch vụ cũng như không truy cập được vào trang web  Edutalk.vn mà do bên thứ ba chấm dứt cung cấp dịch vụ và nội dung  SNS của thành viên sẽ không còn có trên trang  web và các ứng dụng. Bạn có thể vô hiệu hoá kết nối giữa Tài khoản Edutalk.vn và Tài khoản bên thứ ba của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập phần “Cài đặt” của Trang web và Ứng dụng.

Xin lưu ý rằng , Tài khoản sử dụng dịch vụ của bạn nếu được cung cấp bởi bên thứ ba thì tài khoản đó chỉ được quyền điều chỉnh bởi các thoản thuận giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Edutalk.vn không cố ý xem xét Nội dung SNS nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và Edutalk.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung SNS nào.

Tài khoản Edutalk.vn của bạn và trang hồ sơ tài khoản Edutalk.vn của bạn sẽ được tạo để bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng dựa trên thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được thông qua SNS như được mô tả ở trên. Bạn không thể có nhiều hơn một (1) tài khoản Edutalk.vn đang hoạt động. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đúng theo hiện tại và đầy đủ trong quá trình đăng ký và cập nhật thông tin để đảm bảo nó chính xác, đầy đủ ở thời điểm đăng kí. Edutalk.vn có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản Edutalk.vn của bạn và quyền truy cập vào các dịch vụ trên trang web cũng như ứng dụng nếu bạn tạo nhiều Tài khoản Edutalk.vn, hoặc nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng minh là không chính xác, gian lận, không đầy đủ, hoặc vi phạm tại thời điểm đó dựa trên các Điều khoản Dịch vụ này.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động hoặc hành vi nào từ tài khoản Edutalk.vn của bạn, cho dù bạn có ủy quyền các hoạt động hoặc hành vi như vậy hay không. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi phát hiện ra bất kỳ trường hợp sử dụng trái phép tài khoản Edutalk.vn nào.

7. Điều khoản chung của thành viên

Dịch vụ của chúng tôi chỉ có sẵn cho các cá nhân và những thực thể hợp pháp trong kinh doanh, những người có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý. Để đăng ký một tài khảon trên Edutalk.vn và trở thành một Thành viên, bạn phải chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có liên quan trong Điều khoản Dịch vụ. Edutalk.vn có quyền theo quyết định của riêng mình để từ chối, đình chỉ, hoặc chấm dứt dịch vụ cho bất cứ thành viên nào.

Trách nhiệm của mỗi thành viên khi đăng kí là đảm bảo và cập nhật chính xác các thông tin cá nhân bao gồm địa chỉ email liên hệ vào thời điểm truy cập gần nhất. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả các Thành viên sẽ giải phóng Edutalk.vn khỏi bất kỳ quy kết, yêu cầu và thiệt hại nào (thực tế và hậu quả) của mọi loại và tính chất đã biết và chưa biết, bị nghi ngờ và không bị nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, phát sinh do thông tin cá nhân không chính xác Trên trang web hoặc ứng dụng. Tất cả các Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên Edutalk.vn.

Edutalk.vn có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bất kỳ của người dùng đã đăng ký nào vì bất kỳ lý do gì. Không hoàn lại tiền, thanh toán hoặc bồi thường bất kỳ khoản thanh toán nào từ thành viên đăng kí đã bị chấm dứt do vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

8. Bảo mật

Bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của Edutalk.vn

9. Sở hữu trí tuệ

Đơn vị sở hữu Edutalk.vn được toàn quyền sử dụng và sở hữu các lợi ích liên quan đến quyền sáng chế, bí mật thương mại thuộc trang web hoặc ứng dụng. Biểu tượng và tên Edutalk.vn là các nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk, đã được đăng kí và chứng thực hợp pháp.Tất cả các tên sản phẩm, tên công ty, nhãn hiệu, biểu trưng và biểu tượng trên trang web hoặc ứng dụng cũng thuộc quyền ở hữu tương ứng.

Bạn đồng ý với Chính sách bản quyền của Edutalk.vn

10. Giấy phép trang web và ứng dụng

Nếu  bạn là thành viên Edutalk.vn, bạn chỉ được cấp phép sử dụng trang web hoặc ứng dụng nội bộ cho mục đích dạy, học, trao đổi từ các dịch vụ có sẵn.Bạn không được phép mua bán, đăng lại, chỉnh sửa, trưng bày, trình chiếu công khai, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên bất kì nội dung nào của trang web  hoặc ứng dụng Edutalk.vn dưới bất kì hình thức nào vì mục đích công công hoặc thương mại mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền, trừ khi những hành động như vậy đã được cho phép bởi Edutalk.vn hoặc người sở hữu bản quyền đối với nội dung đang nói đến. Bạn không được quyền đảo ngược hệ thống hoặc cố gắng can thiệp và hoạt động của bất kì phần nào trên trang web hoặc ứng dụng trừ khi được sự cho phép rõ ràng của pháp luật. Đối với trang web, ứng dụng hoặc bất kì phần nào của trang web hoặc ứng dụng Edutalk.vn, bạn không được sao chép, nhân bản, mua bán hoặc các hành động khác liên quan nhằm mục đích thương mại mà không được Edutalk.vn cho phép rõ ràng.

11. Giấy phép Nội dung Edutalk.vn và Nội dung thành viên

Khi tuân thủ các điều khoản này, bạn sẽ được Edutalk cấp phép hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng được đối với (i) truy cập và xem bất kỳ nội dung nào trên Edutalk.vn chỉ nhằm mục đích cá nhân và phi thương mại và (ii) Nội dung thành viên mà bạn được phép truy cập, nhằm mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không có quyền cấp phép lại bản quyền, cấp phép những quyền được cấp trong mục này.

Bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, bổ sung thông qua việc phân phối, cấp phép, mua bán, chuyển nhượng, đăng tải công khai, truyền tải, phát tán hoặc khai thác các nội dung mà bạn được cấp phép truy cập trong điều khoản này. Ngoại trừ các giấy phép và quyền được quy định rõ ràng trong điều khoản này, việc không có quyền và không được cấp phép đó liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của người sở hữu nội dung đó và quyền kiểm soát của Edutalk.vn.

Bạn đồng ý với Chính sách bản quyền của Edutalk.vn

12. Quy định Nội dung do thành viên đóng góp

Chúng tôi cho phép bạn đóng góp nội dung thành viên bằng cách đăng tải, gửi, chỉnh sửa. Việc cung cấp bất kì nội dung thành viên nào thông qua trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc qua các chiến dịch quảng cáo, bạn công nhận nội dung mang tính toàn cầu, khôgn thể hủy ngang, có tính vĩnh viễn (hoặc trong thời hạn bảo hộ), không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có cấp phép sự dụng, xem, sao chép, sửa đổi, phân phối, bán, chuyển nhượn, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải, phát tán, truy cập, xem và khai thác nội dung đó bằng các phương tiện trang web, ứng dụng, dịch vụ để quảng bá hoặc tiếp thị. Edutalk.vn không yêu cầu quyền sở hữu của bất kì nội dungt hành viên nào và không có điều khoản nào trong các điều khoản này hạn chết quyền sử dụng và khai thác bất kì nội dung thành viên nào được đăng tải trên trang web.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung mà bạn cung cấp trên Edutalk.vn thông qua trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc qua các chiến dịch quảng cáo.Theo đó, bạn cam kết và đảm bảo rằng: (i) Bạn là người sở hữu duy nhất và độc quyền tất cả các nội dung mà bạn cung cấp trên trang web, ứng dụng, dịch vụ hay từ các chiến dịch quảng cáo Edutalk.vn hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và bản phát hành cần thiết của nội dung thành viên được đăng tải hoặc đề cập trong điều khoản này. Và (ii) Nội dung trên Edutalk.vn mà bạn đăng tải, xuất bản, chỉnh sửa hoặc sử dụng thông qua cacs ứng dụng, dịch vụ, hoặc các chiến dịch quảng cáo khác sẽ bị coi là xâm phạm, lạm dụng hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền đạo đức hoặc các quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các quyền công khai hoặc quyền riêng tu, hoặc gây hậu quả cho bất kì luật hoặc quy định hiện hành nào.

13. Liên kết

Trang web, ứng dụng và dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Edutalk.vn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với: (i) tính sẵn có hoặc tính chính xác của các trang web hoặc tài nguyên đó; Hoặc (ii) nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Liên kết với các trang web hoặc tài nguyên như vậy không có nghĩa là các nội dung hoặc trang web thuộc sản phẩm dịch vụ có sẵn từ tài nguyên đó đã được Edutalk.vn chứng thực. Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng bất kì nội dung hoặc trang web thuộc sản phẩm dịch vụ có sẵn từ tài nguyên được đề cập ở trên.

14. Thực thi Điều khoản Dịch vụ

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài khoản thành viên của bạn nếu phát hiện rằng bạn đã vi phạm hoặc có những hành động vi phạm các điều khoản dịch vụ của Edutalk.vn và của bên khác liên quan. Edutalk.vn sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục như: (bao gồm nhưng không giới hạn) Tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản thành viên và từ chối cung cấp bất kì dịch vụ nào cho bạn nếu: (a) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản Dịch vụ và các chính sách và thủ tục khác bằng văn bản được đăng trên trang web, ứng dụng; (b) chúng tôi không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi; Hoặc (c) chúng tôi tin rằng hành động của bạn có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho bạn, thành viên hoặc cho Edutalk.vn.

Khi bị đình chỉ hoặc chấm dứt, bạn không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Edutalk.vn bằng một tài khoản khác hoặc đăng ký lại tài khoản mới. Điều này bao gồm việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Thanh toán nào có liên quan. Ngoài ra, vi phạm Điều khoản Dịch vụ có thể bị truy tố đến mức độ tối đa của luật pháp và có thể dẫn đến hình phạt bổ sung và trừng phạt. Nếu người dùng hoặc thành viên tham gia vào các hành động hoặc các hoạt động nhằm phá hoại Trang web hoặc Ứng dụng hoặc giảm các khoản phí dịch vụ nợ theo Điều khoản Dịch vụ, người dùng hoặc thành viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm đối với khoản phí dịch vụ và có thể phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt bao gồm, nhưng không giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên Edutalk.vn. Edutalk.vn có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng hoặc dự án vì bất kỳ lý do nào, theo quyết định riêng của mình và từ chối cung cấp đăng ký và trở thành thành viên cho bạn trong tương lai. Khi tài khoản của bạn bị hủy bỏ, bạn không còn có quyền truy cập vào dữ liệu, tin nhắn, các tệp và tài liệu khác mà bạn lưu giữ trên Trang web hoặc Ứng dụng.

15. Tuyên bố phủ nhận

Edutalk.vn không phải là nơi cung cấp dịch vụ giảng dạy, việc cung cấp dịch vụ giảng dạy hoặc dịch vụ tổ chức giảng dạy là tùy thuộc vào quyết định của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và việc chấp nhận sử dụng dịch vụ này là tùy thuộc vào bạn. Edutalk.vn chỉ là nơi kết nối bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, do đó chúng tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi và sai sót của bất kì dịch vụ hoặc bên thứ ba nào và/hoặc bất kì dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ hoặc tổ chức giảng dạy nào được cung cấp cho bạn.

16. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Edutalk.vn, đơn vị sở hữu và Giáo viên – Gia sư thuộc Edutalk.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với những thành viên vi phạm những thỏa thuận trên. Bao gồm nhưng không giới hạn: mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh  hoặc mất uy tín, ngay cả khi được cảnh báo trước về những thiệt hại trên trong bất kì hoàn cảnh nào.

Các điều khoản được áp dụng trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của bạn đối với bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến hành vi vi phạm, bất cẩn hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác được cung cấp theo hợp đồng này được giới hạn trong: (A) ……… Việt Nam đồng, (B) Tổng số phí dịch vụ liên quan đến hành động này sẽ được yêu cầu xử lý trong thời gian 6 tháng kể từ lúc xác định khoản nợ đó. Đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, giới hạn trách nhiệm này có thể không được áp dụng cho bạn.

17. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, giữ an toàn và bồi thường cho Edutalk.vn từ và đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn, thiệt hại hoặc các nghĩa vụ khác phát sinh từ Edutalk.vn đối với bất kỳ chi phí, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, nguyên nhân của hành động gây ra, yêu cầu bồi thường, yêu cầu hoặc hành động mang lại bởi bên thứ ba đối với Edutalk.vn: (a)liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ bao gồm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ; Hoặc (b) kết quả từ: (i) việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng (ii) quyết định của bạn cung cấp thông tin tín dụng thông qua Trang web hoặc Ứng dụng, bao gồm thông tin tài chính cá nhân; (iii) quyết định của bạn để nộp bài đăng và chấp nhận các đề nghị từ các Thành viên khác; (iv) bất kỳ vi phạm hợp đồng hoặc khiếu nại khác của Thành viên mà bạn thực hiện kinh doanh thông qua Trang web hoặc Ứng dụng; (v) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này; (vi) bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ việc xử lý thuế đối với các khoản thanh toán hoặc bất kỳ phần nào của nó; (vii) bất kỳ hành động sai trái do cố ý hoặc gây ra bởi bất kỳ Thành viên nào; (viii) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bạn liên quan tới việc thanh toán phí cho Giáo viên – Gia sư; (ix) tranh chấp hoặc không trả bất kỳ hóa đơn hoặc thanh toán nào khác; Và/hoặc (x) nghĩa vụ của bạn như là một Giáo viên hoặc một Gia sư. Bất kỳ bồi thường như vậy sẽ được điều chỉnh bởi: (a) thông báo cho bạn bằng văn bản về bất kỳ yêu cầu, yêu cầu, hành động, chi phí, trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc đe doạ nào của những khiếu nại đó; (b) hợp tác với bạn trong việc bào chữa hoặc giải quyết; Và (c) cho phép bạn kiểm soát việc phòng vệ hoặc giải quyết. Chúng tôi sẽ có quyền tham gia bảo vệ đó thông qua luật sư riêng của chúng tôi với chi phí và chi phí của riêng chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thông báo cho bất kỳ hành vi vi phạm nào mà chúng tôi biết đến các cơ quan chính phủ hiện hành hoặc bằng cách khác.

18. Truy cập và tải ứng dụng từ iTunes

Những điều sau đây áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng nào được truy cập thông qua hoặc tải xuống từ Apple App Store (“Ứng dụng tại Cửa hàng App Store”):

  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) Các điều khoản này chỉ được kết hợp giữa bạn và Edutalk.vn chứ không phải của Apple, và (ii) Edutalk.vn chứ không phải Apple, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng và Nguồn gốc của Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Ứng dụng với mã nguồn gốc của Cửa hàng phải tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của App Store.
  • Bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ đối với Ứng dụng tại App Store.
  • Trong trường hợp xảy ra sự cố có liên quan đến App Store và sự cố này phù hợp với bảo hành đang được áp dụng, bạn có thể thông báo cho Apple. Và Apple sẽ hoàn trả lại giá mua ứng dụng (Đối với Ứng dụng có trả phí) và trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.
  • Giữa Edutalk.vn và Apple, mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí liên quan đến việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của Edutalk.vn.
  • Bạn và Edutalk.vn thừa nhận rằng, trong trường hợp yêu cầu bồi thường vi phạm sở hữu trí tuệ về Ứng dụng tại App Store, Edutalk.vn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc điều tra, bào chữa, giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ trong phạm vi được quy định trong các Điều khoản này.
  • Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào, bạn phải tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận hiện tại khi sử dụng Ứng dụng tại Nguồn App Store.

19. Toàn bộ Điếu khoản thỏa thuận

Trừ khi Edutalk.vn có quyết định bằng chính sách bổ sung, hướng dẫn, tiêu chuẩn hoặc điều khoản cho tính năng, dịch vụ cụ thể, Các điều khoản này là những thỏa thuận duy nhất và độc lập giữa Edutlak.vn với bạn khi tham gia sử dụng trang web, ứng dụng hay bất kì yêu cầu dịch vụ giảng dạy nào thực hiện qua trang web, ứng dụng, dịch vụ. Và các điều khoản này thay thế bất kì các thỏa thuận truyền đạt bằng miệng hoặc bằng văn bản nào trước đó giữa Edutalk.vn và bạn về việc ký kết, các thông tin địa chỉ lưu trú, trang web, ứng dụng, dịch vụ và nội dung.

Điều khoản dịch vụ mới của chúng tôi

20. Khả năng Chấp nhận Điều khoản Dịch vụ

Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi trở lên, hoặc là người có đủ quyền hợp pháp, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ và có đủ năng lực và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm tuân theo và tuân thủ các điều khoản dịch vụ này. Trong bất kì trường hợp nào, bạn xác nhận rằng bạntrên 13 tuổi, hoặc đã có sự đồng ý của cha mẹ và người giám hộ.

21. Phân công

Bạn không được giao trách nhiệm hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này theo hoạt động của luật pháp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Edutalk.vn. Bất kỳ nỗ lực của bạn để chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, nếu không có sự chấp thuận đó, sẽ không có giá trị và không có hiệu lực. Edutalk.vn có thể gán hoặc chuyển các Điều khoản này theo quyết định riêng của mình mà không có giới hạn. Theo các điều đã nói ở trên, các Điều khoản này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của các bên, những người kế nhiệm và những người được phép của họ.

22. Thông báo

Trừ khi bạn không nêu rõ bằng văn bản cho Dịch vụ Khách hàng, Edutalk.vn sẽ liên lạc với bạn bằng email hoặc bằng cách đăng thông tin trên Trang web hoặc Ứng dụng. Bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng thư điện tử và bạn đồng ý rằng những thông tin điện tử này đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào cho các thông tin liên lạc đó bằng văn bản. Bạn sẽ được coi là đã nhận được một thông tin liên lạc khi Edutalk.vn gửi nó đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho Edutalk.vn trên trang này hoặc ứng dụng, hoặc khi Edutalk.vn đăng các thông tin liên lạc trên trang web hoặc ứng dụng này. Bạn phải giữ địa chỉ email của mình được cập nhật trên Trang web hoặc Ứng dụng này, và bạn phải thường xuyên kiểm tra trang này hoặc ứng dụng để đăng. Nếu bạn không trả lời email từ Edutalk.vn về vi phạm, tranh chấp hoặc khiếu nại trong vòng hai ngày làm việc, Edutalk.vn sẽ có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng đăng ký thành viên của bạn.

Tất cả các thông báo cho Edutalk.vn liên quan đến hợp đồng này có hiệu lực pháp lý phải được gửi bằng văn bản hoặc gửi trực tiếp và được chứng minh bằng biên nhận giao hàng tới địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk.

Địa chỉ: số 225 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3 TPHCM (tòa nhà VP Tài Lộc- TAI LOC office buiding);

Điện thoại liên lạc: 0287 1080 899

(*) Thông báo gửi đến có hiệu lực  kể từ khi Edutalk.vn nhận được thông báo đó.

23. Luật Kiểm soát và Thẩm quyền

Điều khoản dịch vụ được quản lý bới luật pháp Việt Nam trên mọi khía cạnh mà không có hiệu lực đối với bất kì nguyên tắc luật pháp nào thuộc thẩm quyền khác. Bạn đồng ý rằng bất kì khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh giữa bạn với Edutalk.vn phải được giải quyết bới một tòa án đặt tại Việt Nam, hoặc như được mô tả trong phần “Lựa chọn trọng tài” trong phần dưới đây. Bạn phải tuân theo thẩm quyền của tòa án đặt tài Việt Nam với mục đích kiện tụng tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp đó. Bất kì hành động nào phát sinh tranh chấp và dẫn tới khiếu nại giữa bạn và Edutalk phải được bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ khi phát sinh.

24. Giải quyết Tranh chấp

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa thành viên và Edutalk.vn, mục tiêu của chúng tôi là giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Theo đó, bạn đồng ý rằng chúng tôi được quyền giải quyết bất kì tranh chấp hoặc khiếu nại nào một cách công bằng theo luật pháp và quy định “Yêu cầu bồi thường” trong phần Giải quyết tranh chấp. Trước khi sử dụng các biện pháp thay thế này, bạn nên liên hệ với chúng tôi để tìm trợ giúp về tranh chấp thông qua phận chăm sóc khách hàng.

Tuỳ chọn Trọng tài

Đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh giữa bạn và Edutalk.vn (không bao gồm các yêu cầu bồi thường cho bồi thường hợp pháp hoặc bồi thường hợp pháp khác) trong đó tổng số tiền thưởng được đề xuất thấp hơn ………..VND/USD, bên yêu cầu khiếu nại có thể chọn giải quyết tranh chấp theo cách có hiệu quả về chi phí thông qua ràng buộc Phi trọng tài. Một bên chọn trọng tài thì trọng tài đó phải khởi kiện thông qua Nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp (“ADR”) được thành lập do các bên thoả thuận. Nhà cung cấp dịch vụ ADR (Giải quyết tranh chấp lựa chọn) và ​​các bên phải tuân theo các quy tắc sau: (a) Trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và / hoặc chỉ dựa trên các bằng chứng bằng văn bản, bên được chọn sẽ chọn cách cụ thể; (b) Trọng tài sẽ không có quan hệ cá nhân với các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thoả thuận khác; Và(c) nếu trọng tài đưa ra phán quyết thì bên thắng kiện có thể đưa ra phán quyết về phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

Khiếu nại Nộp đơn Không đúng

Edutalk.vn sẽ có quyền thu phí và chi phí luật sư lên tới ………. VND/USD,  với điều kiện Edutalk.vn đã thông báo tới bạn rằng các khiếu nại về điều khoản dịch vụ bạn nộp không đúng và bạn không có quyền yêu cầu bồi thường về các khoản phí này.

25. Tổng quát

Việc Edutalk.vn không thực thi bất kì quyền hoặc quy định nào trong các điều khoản được quy định trên không có nghĩa là việc đó sẽ bị hủy bỏ trong tương lai. Việc hủy bỏ bất kì quyền hoặc điều khoản như vậy chỉ có hiệu lực khi có văn bản và chữ ký của người đại diện được ủy quyền hợp pháp của Edutalk.vn. Trừ những điều được quy định rõ ràng trong Điều khoản này, việc thực hiện các biện pháp khắc phục khác của một trong hai bên không được vi phạm đến các biện pháp khắc phục khác được đề cập. Trong trường hợp không giải quyết được, một trọng tài viên hoặc một tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kì điều khoản nào thuộc các điều khoản trên không hợp lệ, hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức tối đa cho phép và các điều khoản khác của điêu fkhoản này sẽ vẫn có hiệu lực.

26. Liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng

Nếu bạn muốn báo cáo vi phạm Chính sách về trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ, hay có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng Edutalk.vn như sau:

Hỗ trợ trực tuyến: https://support.edutalk.vn

Email: support@edutalk.vn

Hotline: 0287 1080 899

Đóng

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.