Tiếng Nhật

Sắp xếp theo

Khóa học nổi bật

Tất cả các khóa học

lớp mở lòng

Đã đăng: 20/11/2017

lớp mở lòng

Đây là khóa học trực tuyến thích hợp nhất cho những bạn ở xa. Những bạn bận rộn không có thời gian đến trung tâm tiếng nhật . các  bạn sẽ được học bản chữ cái, giao tiếp căn bản, và nhắm đến bằng cấp JLPT quốc tế để khởi đầu ...

Lên lịch học Yêu thích

Tham gia cộng đồng giáo viên của Edutalk.vn
để có thu nhập ổn định mỗi tháng !